BADANIA PORADNI MEDYCYNY PRACY CENA BRUTTO
ważna od 03.04.2023
badania wstępne, okresowe  pracowników administracyjnych + komputer

badania wstępne, okresowe   bez narażeń

190 zł

150 zł

badania wstępne, okresowe pracowników budowy, mechaników, lakierników, ślusarz, wulkanizatorów, elektryków. 

badanie wstępne, okresowe pracowników fizycznych; pracownik gospodarczy, szatniarz, kucharz, pomoc kuchenna.

260 zł

240 zł

badania wstępne, okresowe pracowników na stanowisku decyzyjnym, kierowników + komputer 250 zł
badania  jonizujące ( wymagane do orzeczenia medycyny pracy )

136 zł

badania lekarskie operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek 350 zł

badania kierowców Kat. C,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,tramwaj

Badanie lekarskie kierowców pojazdu uprzywilejowanego

450 zł

450 zł

badania lekarskie przedstawiciela handlowego ( bez samochodu) 190 zł
badania psychotechniczne przedstawiciela handlowego 200 zł
badania wysokościowe do 3 m ( wymagane do orzeczenia z zakresu medycyny pracy ) 120 zł

badania wysokościowe powyżej 3 m (wymagane do orzeczenia medycyny pracy )

Czynniki Chemiczne I grupa

Czynniki Chemiczne II grupa

Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne przy badaniach wstępnych pracownicy medyczni

240 zł

32 zł

119 zł

32 zł

198 zł

badanie lekarskie dla kierowców samochodu służbowego lub samochodu prywatnego do celów służbowych / wymagane do orzeczenia z zakresu medycyny pracy / 120 zł
badania lekarskie kierowców (na prawo jazdy)
A,A1,B,B1,T,B+E
200 zł
badania psychotechniczne kierowców (na prawo jazdy)

Pełna sprawność psychoruchowe – Medycyna pracy – psycholog 

200 zł

150 zł

badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych  130 zł
badania lek.med.pracy dla pracowników zabezpieczenia technicznego 350 zł
badania psychologiczne dla pracowników zabezpieczenia technicznego 200 zł
badania lekarskie detektywów Cena po konsultacji w GOBLL
badania psychologiczne detektywów Cena po konsultacji w GOBLL
badania psychologiczne odwoławcze Cena po konsultacji w GOBLL
badania psychologiczne dla sędziego/ kuratora Cena po konsultacji w GOBLL
badania psychologiczne studentów Cena po konsultacji w GOBLL

badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

badania psychologiczne dla osób posiadających pozwolenie na broń – wznowienie

Cena po konsultacji w GOBLL

Cena po konsultacji w GOBLL

BADANIA SPORTOWE CENA BRUTTO
ważna od 03.04.2023
badania sportowców wstępne (kompleksowe, specjaliści) do 21 r.ż 250 zł

badania sportowców okresowe

Badanie sportowe wstępne dla dorosłych

200 zł

350 zł

KONSULTACJE CENA BRUTTO
okulista – badania podstawowe z badaniem komputerowym 150 zł
internista 150 zł
laryngolog 150 zł
neurolog 150 zł
ortopeda 150 zł
chirurgia ogólna 150 zł
konsultacja kardiologiczna – piloci 150 zł
konsultacja dermatologiczna 150 zł
   
BADANIA DIAGNOSTYCZNE CENA BRUTTO
EKG spoczynkowe 50 zł
Wszystkie badania kontrolne /medycyna pracy/ 150 zł
Badanie wrażliwości na olśnienie, oceny widzenia zmierzchowego 250 zł
Badanie widzenia przestrzennego ( stereometrii) 150 zł
RTG klatki piersiowej do Medycyny Pracy 55 zł
audiogram 50 zł
tympanometr 50 zł
badania spirometryczne 60 zł
Gastroskopia z badaniem histopatologicznym i testem H.pylori 290 zł
+30 zł test ureazowy 
 60 zł za każdy punkt biopsyjny
Holter ciśnieniowy aktualnie nie wykonujemy 
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE CENA BRUTTO
pomiar ciśnienia tętniczego krwi Gratis
iniekcja dożylna 25 zł
iniekcja domięśniowa 20 zł
szczepienie p/tężcowi 50 zł + cena szczepionki
POZOSTAŁE CENA BRUTTO
wydanie dodatkowego orzeczenia na podstawie wcześniejszych badań z medycyny pracy 100 zł
przygotowanie dokumentacji w języku angielskim // licencje obce // transfery 250 zł
wydanie orzeczenia med. pracy dla pilotów 100zł/ zł zaśw.prom.joniz.
wydanie zaświadczenia do ZUS 100 zł
wydawanie orzeczenia dla firm ubezpieczeniowych po wypadku 100 zł
wydanie duplikatu orzeczenia lotniczego z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem/  200 zł

wydanie orzeczenia – zaświadczenia

/medycyna sportowa/

wg/cennika  zł

/50 zł/

BADANIA LOTNICZO-LEKARSKI

cennik badań z dn. 03.07.2023 

Ocena osobowości i charakteru kandydata na EGZAMINATORA PRAKTYCZNEGO 300zł

Ceny badań dla członków Aeroklubów według
zawartych umów uwzględniając §4 umowy  

o współczynnik inflacyjny GUS 
ogłoszony w dn. 13.01.2023

KLASA 1 / samoloty zawodowe, liniowe/  
Wstępne – ZAWIESZONE   CZASOWO DO ODWOŁANIA CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 3500zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 1200zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 1200zł
KLASA 2 ,RAPORT MEDYCZNY,LICENCJA KRAJOWA/ samoloty turystyczne, szybowce, wiatrakowce, balony, personel pokładowy CC,dyspozytor lotniczy/  
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 800zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 600zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 600zł
   
Ocena osobowości i charakteru kandydata na EGZAMINATORA PRAKTYCZNEGO  300zł
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI,LAPL /drony, skoczkowie spadochronowi, motolotnie, paralotnie, lotnie, mechanicy lotniczy, AFISL, samoloty ultralekkie/  
  CENA BRUTTO
WSTĘPNE 800zł
Okresowe 600zł
Okolicznościowe 600zł
KLASA 3/ kontroler ruchu lotniczego, praktykant ruchu lotniczego/  
  CENA BRUTTO
 WSTĘPNE – ZAWIESZONE   CZASOWO DO ODWOŁANIA 800zł
OKRESOWE 600zł
OKOLICZNOŚCIOWE 600zł