BADANIA PRZEMYSŁOWE CENA BRUTTO
badania wstępne, okresowe  pracowników administracyjnych + komputer 135 zł
badania wstępne, okresowe pracowników budowy, mechaników, lakierników, ślusarz, wulkanizatorów, elektryków.                            badanie wstępne, okresowe pracowników fizycznych; pracownik gospodarczy, szatniarz, kucharz, pomoc kuchenna.

190 zł

150 zł

badania wstępne, okresowe pracowników na stanowisku decyzyjnym, kierowników + komputer 170 zł
badania  jonizujące ( wymagane do orzeczenia medycyny pracy ) 50 zł
badania lekarskie operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek 210 zł

badania kierowców Kat. A,A1,B,B1,T,B+EC,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,tramwaj

Badanie lekarskie kierowców pojazdu uprzywilejowanego

200 zł

285 zł

badania lekarskie przedstawiciela handlowego ( bez samochodu) 160 zł
badania psychotechniczne przedstawiciela handlowego 150 zł
badania wysokościowe do 3 m ( wymagane do orzeczenia z zakresu medycyny pracy ) 45 zł
badania wysokościowe powyżej 3 m ( wymagane do orzeczenia medycyny pracy ) 75 zł
badanie lekarskie dla kierowców samochodu służbowego lub samochodu prywatnego do celów służbowych / wymagane do orzeczenia z zakresu medycyny pracy / 85zł
badania lekarskie kierowców (na prawo jazdy) 200 zł
badania psychotechniczne kierowców (na prawo jazdy) 150 zł
badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych /przy produkcji żywności 70 zł
badania lek.med.pracy dla pracowników zabezpieczenia technicznego 190 zł
badania psychologiczne dla pracowników zabezpieczenia technicznego 150 zł
badania lekarskie detektywów 310 zł
badania psychologiczne detektywów 150 zł
badania psychologiczne odwoławcze 250 zł
badania psychologiczne dla sędziego/ kuratora 210 zł
badania psychologiczne studentów 150 zł

badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

badania psychologiczne dla osób posiadających pozwolenie na broń – wznowienie

250 zł

220 zł

BADANIA SPORTOWE CENA BRUTTO
badania sportowców wstępne (kompleksowe, specjaliści) do 21 r.ż 150 zł

badania sportowców okresowe

Badanie sportowe wstępne dla dorosłych

100 zł

250 zł

KONSULTACJE CENA BRUTTO
okulista – badania podstawowe z badaniem komputerowym 150 zł
internista 150 zł
laryngolog 150 zł
neurolog 150 zł
ortopeda 150 zł
chirurgia ogólna 150 zł
konsultacja kardiologiczna – piloci 150 zł
konsultacja dermatologiczna 150 zł
poradnia akupunktury i leczenia bólu 100 zł -pierwsza wizyta/ 50 zł – kolejna wizyta
BADANIA DIAGNOSTYCZNE CENA BRUTTO
EKG spoczynkowe/ wysiłkowe 30 zł/ 100 zł
Wszystkie badania kontrolne /medycyna pracy/ 80 zł
Badanie wrażliwości na olśnienie, oceny widzenia zmierzchowego 200 zł
Badanie widzenia przestrzennego ( stereometrii) 100 zł
   
audiogram 35 zł
tympanometr 40 zł
badania spirometryczne 40 zł
Gastroskopia z badaniem histopatologicznym i testem H.pylori 200 zł (zwrot 25 zł gdy brak bad. hist-pat)
Holter ciśnieniowy/ Holter EKG 80 zł/ 120 zł
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE CENA BRUTTO
pomiar ciśnienia tętniczego krwi Gratis
iniekcja dożylna 15 zł
iniekcja domięśniowa 10 zł
szczepienie p/tężcowi 50 zł + cena szczepionki
POZOSTAŁE CENA BRUTTO
wydanie dodatkowego orzeczenia na podstawie wcześniejszych badań z medycyny pracy 100 zł
przygotowanie dokumentacji w języku angielskim // licencje obce // transfery 150 zł
wydanie orzeczenia med. pracy dla pilotów 100zł/ zł zaśw.prom.joniz.
wydanie zaświadczenia do ZUS 100 zł
wydawanie orzeczenia dla firm ubezpieczeniowych po wypadku 100 zł
wydanie duplikatu orzeczenia 60 zł
wydanie orzeczenia – zaświadczenia  30  zł

BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE od 01.02.2022

Ocena osobowości i charakteru kandydata na EGZAMINATORA PRAKTYCZNEGO

250 zł

KLASA 1 / samoloty zawodowe, liniowe/  
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 1100 zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 500-600 zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 450 zł
KLASA 2 ,RAPORT MEDYCZNY,LICENCJA KRAJOWA/ samoloty turystyczne, szybowce, wiatrakowce, balony, personel pokładowy ,dyspozytor lotniczy/  
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 550 zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 500 zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 400 zł
   
   
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI,LAPL /drony, skoczkowie spadochronowi, motolotnie, paralotnie, lotnie, mechanicy lotniczy, AFISL, samoloty ultralekkie/  
  CENA BRUTTO
WSTĘPNE 350 zł
Okresowe 300  zł
Okolicznościowe 300 zł
KLASA 3/ kontroler ruchu lotniczego, praktykant ruchu lotniczego/  
  CENA BRUTTO
 WSTĘPNE 600 zł
OKRESOWE 500 zł
OKOLICZNOŚCIOWE 450 zł