BADANIA PRZEMYSŁOWE CENA BRUTTO
badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych przy komputerze, wstępne, kontrolne pracowników 100 zł
badania profilaktyczne pracowników budowy,mechaników,lakierników,ślusarz 130 zł
badania profilaktyczne osób na stanowisku decyzyjnym,kierowników. 130 zł
badania profilaktyczne jonizujące 150 zł
badania lekarskie operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek, badania psychotechniczne kierowców (lub przekroczenie punktów/alkohol) 160 zł
badania kierowców Kat. A,A1,B,B1,T,B+EC,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,tramwaj 150 zł
badania lekarskie przedstawiciela handlowego ( bez psychotestów) 130 zł
badania psychotechniczne przedstawiciela handlowego 130 zł
badania wysokościowe do 3 m 130 zł
badania wysokościowe powyżej 3 m 150 zł
badania wysokościowe z kierowaniem pojazdów służbowych 180 zł
badania lekarskie kierowców (na prawo jazdy) 200 zł
badania psychotechniczne kierowców (na prawo jazdy) 150 zł
badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych /przy produkcji żywności 50 zł
badania lek.med.pracy dla pracowników zabezpieczenia technicznego 130 zł
badania psychologiczne dla pracowników zabezpieczenia technicznego 130 zł
badania lekarskie detektywów 250 zł
badania psychologiczne detektywów 130 zł
badania psychologiczne odwoławcze 250 zł
badania psychologiczne dla sędziego/ kuratora 150 zł
badania psychologiczne studentów 120 zł
badania lekarskie gimnazjalistów ( zaświadczenie o kontynuacji nauki zawodu 100 zł
BADANIA SPORTOWE CENA BRUTTO
badania sportowców wstępne (kompleksowe, specjaliści) 150 zł
badania sportowców okresowe 100 zł
KONSULTACJE CENA BRUTTO
okulista – badania podstawowe z badaniem komputerowym 150 zł
internista 150 zł
laryngolog 150 zł
neurolog 150 zł
ortopeda 150 zł
chirurgia ogólna 150 zł
konsultacja kardiologiczna – piloci 150 zł
konsultacja dermatologiczna 150 zł
poradnia akupunktury i leczenia bólu 100 zł -pierwsza wizyta/ 50 zł – kolejna wizyta
BADANIA DIAGNOSTYCZNE CENA BRUTTO
EKG spoczynkowe/ wysiłkowe 30 zł/ 100 zł
EKG wysiłkowe na aparacie CPX-CARDIO 2 250 zł skier. od lekarza
Badanie wrażliwości na olśnienie, oceny widzenia zmierzchowego 200 zł
Badanie widzenia przestrzennego ( stereometrii) 100 zł
audiogram 35 zł
tympanometr 40 zł
badania spirometryczne 40 zł
Gastroskopia z badaniem histopatologicznym i testem H.pylori 200 zł (zwrot 25 zł gdy brak bad. hist-pat)
Holter ciśnieniowy/ Holter EKG 80 zł/ 120 zł
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE CENA BRUTTO
pomiar ciśnienia tętniczego krwi Gratis
iniekcja dożylna 15 zł
iniekcja domięśniowa 10 zł
szczepienie p/tężcowi 50 zł + cena szczepionki
POZOSTAŁE CENA BRUTTO
wydanie dodatkowego orzeczenia na podstawie wcześniejszych badań z medycyny pracy 100 zł
przygotowanie dokumentacji w języku angielskim // licencje obce // transfery 150 zł
wydanie orzeczenia med. pracy dla pilotów 100zł/ zł zaśw.prom.joniz.
wydanie zaświadczenia do ZUS 100 zł
wydawanie orzeczenia dla firm ubezpieczeniowych po wypadku 100 zł
wydanie duplikatu orzeczenia 60 zł
wydanie orzeczenia – zaświadczenia  30  zł
BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE od 17.01.2022
KLASA 1 / samoloty zawodowe, liniowe/
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 1000 zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 500-600 zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 450 zł
KLASA 2 ,RAPORT MEDYCZNY,LICENCJA KRAJOWA/ samoloty turystyczne, szybowce, wiatrakowce, balony, personel pokładowy ,dyspozytor lotniczy/
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 500 zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 450 zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 400 zł
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI,LAPL /drony, skoczkowie spadochronowi, motolotnie, paralotnie, lotnie, mechanicy lotniczy, AFISL, samoloty ultralekkie/
CENA BRUTTO
WSTĘPNE 350 zł
Okresowe 300  zł
Okolicznościowe 300 zł
KLASA 3/ kontroler ruchu lotniczego, praktykant ruchu lotniczego/
CENA BRUTTO
 WSTĘPNE 600 zł
OKRESOWE 500 zł
OKOLICZNOŚCIOWE 450 zł