BADANIA PRZEMYSŁOWE CENA BRUTTO
badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych przy komputerze, wstępne, kontrolne pracownikó 100 zł
badania profilaktyczne pracowników budowy,mechaników,lakierników,ślusarz 130 zł
badania profilaktyczne osób na stanowisku decyzyjnym,kierowników. 130 zł
badania profilaktyczne jonizujące 150 zł
badania lekarskie operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek, badania psychotechniczne kierowców (lub przekroczenie punktów/alkohol) 160 zł
badania kierowców Kat. A,A1,B,B1,T,B+EC,C1,D,D1,C+E,C1+E,D+E,tramwaj 150 zł
badania lekarskie przedstawiciela handlowego ( bez psychotestów) 130 zł
badania psychotechniczne przedstawiciela handlowego 100 zł
badania wysokościowe do 3 m 130 zł
badania wysokościowe powyżej 3 m 150 zł
badania wysokościowe z kierowaniem pojazdów służbowych 180 zł
badania lekarskie kierowców (na prawo jazdy) 200 zł
badania psychotechniczne kierowców (na prawo jazdy) 150 zł
badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych /przy produkcji żywności 50 zł
badania lek.med.pracy dla pracowników zabezpieczenia technicznego 130 zł
badania psychologiczne dla pracowników zabezpieczenia technicznego 100 zł
badania lekarskie detektywów 200 zł
badania psychologiczne detektywów 130 zł
badania psychologiczne odwoławcze 222 zł
badania psychologiczne dla sędziego/ kuratora 130 zł
badania psychologiczne studentów 100 zł
badania lekarskie gimnazjalistów ( zaświadczenie o kontynuacji nauki zawodu 30 zł
BADANIA SPORTOWE CENA BRUTTO
badania sportowców wstępne (kompleksowe, specjaliści) 125 zł
badania sportowców okresowe 70 zł
KONSULTACJE CENA BRUTTO
okulista – badania podstawowe z badaniem komputerowym 100 zł
internista 100 zł
laryngolog 100 zł
neurolog 100 zł
ortopeda 150 zł
chirurgia ogólna 150 zł
konsultacja kardiologiczna – piloci 100 zł
konsultacja dermatologiczna 100 zł
poradnia akupunktury i leczenia bólu 50 zł -pierwsza wizyta/ 30 zł – kolejna wizyta
BADANIA DIAGNOSTYCZNE CENA BRUTTO
EKG spoczynkowe/ wysiłkowe 20 zł/ 50 zł
EKG wysiłkowe na aparacie CPX-CARDIO 2 250 zł skier. od lekarza
EEG z opisem 110 zł
EEG dla sportowców 75 zł
EEG dla pilotów 65 zł
audiogram 25 zł
tympanometr 40 zł
badania spirometryczne 30 zł
Gastroskopia z badaniem histopatologicznym i testem H.pylori 150 zł (zwrot 25 zł gdy brak bad. hist-pat)
Holter ciśnieniowy/ Holter EKG 80 zł/ 120 zł
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE CENA BRUTTO
pomiar ciśnienia tętniczego krwi Gratis
iniekcja dożylna 15 zł
iniekcja domięśniowa 10 zł
szczepienie p/tężcowi 40 zł + cena szczepionki
POZOSTAŁE CENA BRUTTO
wydanie dodatkowego orzeczenia na podstawie wcześniejszych badań 100 zł
wydanie orzeczenia w języku angielskim 120 zł
wydanie orzeczenia med. pracy dla pilotów 100zł/ zł zaśw.prom.joniz.
wydanie zaświadczenia do ZUS 50 zł
wydawanie orzeczenia dla firm ubezpieczeniowych po wypadku 100 zł
wydanie duplikatu orzeczenia 60 zł
wydanie orzeczenia, zaświadczenia 15- 30  zł
BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE od 19.02.2019
KLASA 1 / samoloty zawodowe, liniowe/
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 530 zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
 Pozostali 380-480 zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 380 zł
KLASA 2 / samoloty turystyczne, szybowce, wiatrakowce, balony, LAPL/
Wstępne CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 380 zł
Okresowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 330 zł
Okolicznościowe CENA BRUTTO
członkowie Aeroklubów wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem z aeroklubu
 Pozostali 330 zł
KLASA 3/ kontroler ruchu lotniczego, praktykant ruchu lotniczego/
wstępne, okresowe, okolicznościow 380 zł
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI /drony, skoczkowie spadochronowi, motolotnie, paralotnie, lotnie, mechanicy lotniczy, AFISL, samoloty ultralekkie/ 230 zł
RAPORT MEDYCZNY  CC CENA BRUTTO
WSTĘPNE 330 zł
Okresowe 330 zł
Okolicznościowe 330 zł