Poradnia Neurologiczna

Gabinet 209 (IIIpiętro)

lek. spec. Irena Uglik – Koteras

Środa i czwartek w godz. 9:00–13:00

Dr n med. Krystyna Szydło:

Poniedziałek, piątek w godz. 9:00–13:00

lek. spec. neurolog Piotr Szade-Bożyszkowski

Wtorek 10.30

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 71 328 28 92, rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Najczęstsze choroby układu nerwowego:

 • – Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu);
 • – Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA);
 • – Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie);
 • – Guzy (np. oponiaki, glejaki);
 • – Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne);
 • – Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce);
 • – Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona);
 • – Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera);
 • – Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena);
 • – Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego);
 • – Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera);
 • – Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha);
 • – Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona);
 • – Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia);
 • – Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia);
 • – Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a);
 • – Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane);
 • – Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia);
 • – Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu).

Badanie neurologiczne obejmuje:

 • – oględziny (typ budowy ciała, stan kości i mięśni, postawy, ułożenia);
 • – badanie głowy (ustawienie, ruchomość, kształt i wymiary czaszki);
 • – badanie nerwów czaszkowych;
 • – badanie kończyn górnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie);
 • – badanie tułowia (odruchy brzuszne, ruchomość kręgosłupa);
 • – badanie kończyn dolnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie);
 • – badanie czucia powierzchownego;
 • – badanie chodu;
 • – badanie mowy;
 • – badanie objawów oponowych;
 • – badanie dna oka.

Elementy oceny wyższych czynności korowych w chorobach układu nerwowego:

 • – mowa (artykulacja, płynność, rozumienie, powtarzanie);
 • – orientacja (w miejscu, czasie, sytuacji osobistej);
 • – orientacja odnośnie lewej i prawej strony;
 • – pamięć (natychmiastowa, świeża, odległa);
 • – ilość posiadanych informacji;
 • – czytanie i pisanie;
 • – liczenie, umiejętności konstrukcyjne;
 • – praksja;
 • – gnozja (zdolność do rozpoznawania przedmiotów wzrokiem, dotykiem (brak zdolności to agnozja).

Pełniejsza i dokładniejsza ocena stanu procesów poznawczych dokonywana jest w badaniu neuropsychologicznym, które traktuje się jako badanie dodatkowe. Przesiewowa ocena neuropsychologiczna może być również postępowaniem rutynowym, zależnie od przyjętego modelu pracy w danej jednostce.

Badania pomocnicze układu nerwowego:

 • – elektroencefalografia (EEG);
 • – elektromiografia (EMG);
 • – ultrasonografia dopplerowska tętnic;
 • – tomografia komputerowa (CT, KT, TK);
 • – tomografia rezonansu magnetycznego (MRI, MR, NMR, MRT);
 • – spektroskopia rezonansu magnetycznego;
 • – czynnościowa tomografia rezonansu magnetycznego (fMRI);
 • – pozytonowa tomografia emisyjna (PET);
 • – tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT);
 • – badanie płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • – angiografia;
 • – badanie angio-TK i angio-MRI;
 • – badanie potencjałów wywołanych;
 • – badania rtg czaszki, kręgosłupa;
 • – badania biochemiczne, np. stężenia ceruloplazminy;
 • – badania genetyczne, np. w kierunku choroby Huntingtona.
CENNIK
KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA 80,00 zł