Poradnia Medycyny Sportowej

Gabinet 201 (II piętro)

Dr n med. Spec. chorób wew. Maciej Kozina

Poniedziałek i Środa

umowa z NFZ (ubezpieczenie)

Dr n med. Spec. ortopeda Andrzej Bugajski:

Środa

lekarz medycyny chirurg Krzysztof Mildner

wtorek

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 71 328 28 92, rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Poradnia przeprowadza badania lekarskie dzieci i młodzieży do 23 roku życia oraz dorosłych uprawiających różne dyscypliny sportu rekreacyjnie i wyczynowo. Do poradni nieodpłatnie przyjmowani są sportowcy ze skierowaniem do lat 21. Skierowania od lekarza POZ lub lekarza rodzinnego do poradni medycyny sportowej są ważne bezterminowo, o ile sportowiec uprawia tą samą dyscyplinę sportową. Jeżeli następuje jej zmiana wymagane jest nowe skierowanie. Pozostałe osoby przyjmowane są odpłatnie.

Badania lekarskie: wstępne /kwalifikacyjne/ okresowe i okolicznościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. wykonują lekarze specjaliści z medycyny sportowej, lekarze posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, a także specjaliści kliniczni.

PEŁNY ZAKRES BADAŃ OBEJMUJE:

 • -pomiary antropometryczne, w cyklicznych odstępach czasu określanych jako pozytywne normy zdrowia
 • -ogólne badanie lekarskie
 • -badanie ortopedyczne
 • -przegląd stomatologiczny
 • -badanie laryngologiczne
 • -badanie okulistyczne
 • -badanie neurologiczne
 • -konsultacje psychologiczną
 • -badanie laboratoryjne /badanie ogólne moczu, OB., morfologia krwi, oznaczenie stężenia glukozy we krwi/
 • -badanie spirometryczne, elektrokardiograficzne
 • -badania dodatkowe: próba wysiłkowa, badanie elektroencefalograficzne, radiologiczne.

Każdy badany z końcowym wynikiem pozytywnym otrzymuje stosowny wpis do książeczki /karty zdrowia/ zawodnika, który uprawnia do treningu lub udziału w zawodach w wybranej dyscyplinie sportu na czas określony.

Kultura fizyczna i dobrodziejstwa wynikające z higieny ogólnej i sportu są przez Przychodnię szeroko propagowane w formie ulotek i folderów oraz w kontakcie bezpośrednim. Rodzice dzieci badanych są mile widziani przy przeglądach, a ich obecność pozwala na przekazanie uwag i porad w przypadku stwierdzonych odchyleń w budowie anatomicznej lub wydolności co ułatwia i ustalenie metod przeciwdziałania lub ewentualnego leczenia.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA BADANIA SPORTOWCÓW Z KLUBÓW SPORTOWYCH. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH BADAŃ DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SPORTOWCÓW.

CENNIK
Wstępne do 21 roku  życia 250,00 zł
Okresowe 200,00 zł
Wstępne dorośli 350,00 zł