Nasze Atuty

  • – wykonujemy badania dla wszystkich klas przewidzianych w orzecznictwie lotniczo-lekarskim – tzn. także wstępne na klasę 1 (potrzebne do uzyskania licencji pilota liniowego) oraz dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego (klasa3)- dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego;
  • – wszystkie badania wykonujemy zgodnie z aktualnymi przepisami lotniczo-lekarskimi (prawo krajowe, międzynarodowe, zgodne z wytycznymi ICAO, EASA, i EUROCONTROL );
  • mamy wieloletnie doświadczenie w lotniczym orzecznictwie cywilnym, o czym świadczy nasze archiwum  lotniczo-lekarskie i ponad 70 lat tradycji;
  • wieloletnie pozytywne oceniano naszą działalność podczas audytów prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • zajmujemy się również orzecznictwem w zakresie medycyny pracy, także przy narażeniu na promieniowanie jonizujące ( wymagane przez WOMP są skierowania do GOBLL i umowa z podmiotem kierującym na badania pracownicze );
  • badania z reguły kończą się po kilku godzinach uzyskaniem orzeczenia lotniczo-lekarskiego do bezpośredniego odbioru lub wysyłką -za potwierdzeniem odbioru, po uzyskaniu niezbędnych wyników , badań i skompletowaniu dokumentacji;
  • w większości honorujemy aktualne wyniki badań laboratoryjnych zewnętrznych (tj. wykonane do miesiąca wstecz), co może być ważne dla tych, którym szczególnie zależy na czasie lub nie lubią pobierania krwi w dniu badań lotniczo lekarskich prosimy w wykonanie w GOBLL badań laboratoryjnych do orzecznictwa wstępnego na klasę 1;
  • współpracujemy z firmami lotniczymi i aeroklubami regionalnymi oraz przewoźnikami lotniczymi;