CENNIK- ważny od 19.02.2019

 

 

 

 

 

L.P.

PILOT

ZAKRES BADAŃ

CENA

1 KLASA I
WSTĘPNE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, Audiogram, Tympanometr, Spirometria, Badanie przez lekarza orzecznika, Badanie neurologiczne, opis  RTG klatki piersiowej
/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne/

 

530 zł

OKRESOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe/co 5 lat do 40 r.ż/Audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

380-480 zł

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, Badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne, Audiogram, Inne badania laboratoryjne /

 

380 zł

2 KLASA II, LAPL, Raport Medyczny, Świadectwo kwalifikacji
WSTĘPNE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, Audiogram, Tympanometr, Spirometria, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

380zł

OKRESOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe /ważne do 40 r.ż/Audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

330 zł

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, Badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne, Spirometria, Audiogram, Inne badania laboratoryjne /

 

330zł

3 KLASA III- kontrolerzy ruchu / kandydaci
WSTĘPNE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, Audiogram, Tympanometr, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Spirometria, Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/                      380 zł
OKRESOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe /ważne do 40 r.ż/Audiogram / co 5 lat do 40 r.ż/Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/                      380 zł
OKOLICZNOŚCIOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, Badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :Badanie neurologiczne,Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne, Spirometria, Audiogram, Inne badania laboratoryjne /                      380 zł
4 INNE  (j. angielski zaświadczenie)                        120 zł
Dodatkowy druk orzeczenia                       100 zł
Zaświadczenie z medycyny pracy na podstawie badań lotniczych (jeżeli jest podpisana umowa z GOBLL i skierowanie do GOBLL) 100 zł

 

Dla Aeroklubów Regionalnych oferujemy również podpisanie indywidualnych umów na badania lotnicze m.in. badania grupowe, sesje wyjazdowe i badania w zakresie medycyny pracy. Przy większych grupach możliwość negocjacji ceny (rejestracja telefoniczna). Ceny wyjazdowe są ustalane indywidualnie w zalężności od ilości badanych pilotów.