CENNIK- ważny od 08.12.2016

Uprzejmie informujemy, że w okresie ferii zimowych, tzn. 13.02- 24.02.2017r. nie będzie rejestracji na badania wstępne i okresowe lotniczo-lekarskie klasy 1 oraz badania wstępne i okresowe lotniczo-lekarskie klasy 3, natomiast terminy zgłoszeń na badania wstępne klasy 2 i do świadectwa kwalifikacji i zgłoszeń na badania okresowe i okolicznościowe prosimy ustalić telefonicznie w sekretariacie komisji lotniczo-lekarskiej ( nr telefonu: 71-7924094).

 

 

 

 

L.P.

PILOT

ZAKRES BADAŃ

CENA

1 KLASA I
WSTĘPNE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, Audiogram, Tympanometr, Spirometria, Badanie przez lekarza orzecznika, Badanie neurologiczne, opis  RTG klatki piersiowej
/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

500 zł

600 zł/ obcokrajowcy/

OKRESOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe/co 5 lat do 40 r.ż/Audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

350-450 zł

600 zł/obcokrajowcy/

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, Badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne, Audiogram, Inne badania laboratoryjne /

 

350 zł

600 zł / obcokrajowcy/

2 KLASA II
WSTĘPNE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, Audiogram, Tympanometr, Spirometria, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

350zł

450 zł /obcokrajowcy/

OKRESOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe /ważne do 40 r.ż/Audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/

 

300 zł

450 zł / obcokrajowcy/

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, Badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne, Spirometria, Audiogram, Inne badania laboratoryjne /

 

300zł

450 zł / obcokrajowcy/

3 KLASA III- kontrolerzy ruchu
WSTĘPNE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, Audiogram, Tympanometr, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Spirometria, Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/                      350 zł
OKRESOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe /ważne do 40 r.ż/Audiogram / co 5 lat do 40 r.ż/Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : Badanie neurologiczne, Badanie chirurgiczne, Badanie psychologiczne, Badanie ortopedyczne/                      350 zł
OKOLICZNOŚCIOWE Badanie okulistyczne, Badanie laryngologiczne, Badania laboratoryjne, Badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, Badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :Badanie neurologiczne,Badanie chirurgiczne, Badanie ortopedyczne, Spirometria, Audiogram, Inne badania laboratoryjne /                      350 zł
4 INNE  (j. angielski zaś)                        120 zł
Dodatkowy druk orzeczenia                       100 zł
Zaświadczenie z medycyny pracy na podstawie badań lotniczych 100 zł

 

Dla Aeroklubów Regionalnych oferujemy również podpisanie indywidualnych umów na badania lotnicze m.in. badania grupowe, sesje wyjazdowe i badania w zakresie medycyny pracy. Przy większych grupach możliwość negocjacji ceny (rejestracja telefoniczna). Ceny wyjazdowe są ustalane indywidualnie w zalężności od ilości badanych pilotów.