CENNIK- ważny od 17.01.2022

 

 

 

L.P.

PILOT

ZAKRES BADAŃ

CENA

1 KLASA I
WSTĘPNE Badanie: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne,psychologiczne,internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika, opis  RTG klatki piersiowej(we własnym zakresie), panel narkotykowy.
/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne/

 

1000 zł

OKRESOWE Badanie: okulistyczne,laryngologiczne,neurologiczne,internistyczne badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe/co 5 lat do 40 r.ż/audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/

 

500-600 zł

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie: okulistyczne, laryngologiczne, badania laboratoryjne, badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie neurologiczne, badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne, audiogram, inne badania laboratoryjne /

 

450 zł

2 KLASA II, Raport Medyczny, Licencja Krajowa
WSTĘPNE Badanie: okulistyczne, laryngologiczne,neurologiczne ,internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/

 

500 zł

OKRESOWE Badanie :okulistyczne, neurologiczne,laryngologiczne, internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe /ważne do 40 r.ż/Audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/

 

450 zł

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie :okulistyczne, laryngologiczne, internistyczne,badania laboratoryjne, badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie neurologiczne, badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne, spirometria, audiogram, inne badania laboratoryjne /

 

400 zł

3 KLASA III- kontrolerzy ruchu / praktykanci
WSTĘPNE Badanie :okulistyczne, laryngologiczne,neurologiczne ,internistyczne,psychologiczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr,spirometria badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  badanie chirurgiczne,  badanie ortopedyczne/        600 zł                                        
OKRESOWE Badanie: okulistyczne,laryngologiczne, neurologiczne ,internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe/audiogram /badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/         500 zł
OKOLICZNOŚCIOWE Badanie :okulistyczne, laryngologiczne, badania laboratoryjne, badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :badanie neurologiczne,badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne, spirometria, audiogram, inne badania laboratoryjne /           450 zł 
4 ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI, LAPL

WSTĘPNE

Badanie: okulistyczne, laryngologiczne,neurologiczne ,internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/                             350  zł      
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI, LAPL

OKRESOWE/OKOLICZNOŚCIOWE

Badanie: okulistyczne, laryngologiczne,neurologiczne ,internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/                             300 zł

 

Zaświadczenie z medycyny pracy na podstawie badań lotniczych (jeżeli jest podpisana umowa z GOBLL i skierowanie do GOBLL) 100 zł

Badania psychologiczne odwoławcze                                            600 zł

badania okulistyczne odwoławcze                                                  500 zł

Dodatkowy druk orzeczenia lotniczego                                          150 zł

Przygotowanie dokumentacji w języku angielskim                      150 zł

Licencje obce //  transfery                                                                   150 zł

Badanie na anomaloskopie                                                                 200 zł

Badanie wrażliwości na kontrast i olśnienie ,

ocena widzenia zmierzchowego                                                        200 zł