Poradnia Chirurgiczna

Lekarz spec. chirurg Krzysztof Kłodowski

Środa

Lekarz spec. chirurg Jan Węgiel

Poniedziałek, czwartek

Lekarz spec. chirurg Krzysztof Mildner

Wg potrzeb ośrodka

Lekarz spec. chirurg Jacek Dębski

Piątek

Rejestracja telefoniczna 71-328-28-92

Umowa z NFZ ( ubezpieczeni )