Odlicz kwotę darowizny aż do 6% lub 10% dochodu!!!

AEROKLUB POLSKI jako stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie), a co za tym idzie, wszystkie jednostkiAEROKLUBU POLSKIEGO. Jednym z walorów uzyskania statusu OPP jest możliwość przekazywania darowizny do 6% (lub odpowiednio 10%) DOCHODU na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO, a tym samym na Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego we Wrocławiu (GOBLL AP-Wrocław) – umożliwiające obniżenie podstawy opodatkowania odpowiednio:

 • – przez osoby fizyczne – poprzez dokonanie wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu,
 • – przez osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) – poprzez dokonanie wpłat darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia, które w efekcie mogą odliczyć od swojego dochodu aż do 10% kwoty tegoż dochodu.

Aby darowizna wpłynęła na nasz Aeroklub – przelew bankowy winien zawierać następujące dane:

 • – nazwa beneficjenta: AEROKLUB POLSKI, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa,
 • -nr rachunku: 49 2030 0045 1110 0000 0253 1990,
 • – w tytule przelewu należy wpisać:„DAROWIZNA na GOBLL AP-Wrocław”.

Przykłady uzasadniające przekazanie darowizny:

 1. Jeżeli darczyńca = osoba fizyczna– osiągnęła dochód roczny w wysokości 50 tys. zł i przekazując przelewem na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 3.000,- zł, to darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 6% dochodu. W takim przypadku darczyńca zapłaci podatek niższy o 540,- zł (oszczędność jest efektem, tego że podatek w pierwszym progu i wynosi 18% osiągniętego dochodu do wartości dochodu 85.528,- zł).
 2. Jeżeli darczyńca = osoba fizyczna– osiągnęła dochód powyżej progu podatkowego np. 100 tys. zł i przekazując przelewem na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO kwotę 6.000,- zł, to darczyńca może odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 6% dochodu. W takim przypadku darczyńca zapłaci podatek niższy o aż 1.920,- zł (jest wyższa oszczędność, gdyż wyższy jest podatek w drugim progu i wynosi 32% osiągniętego dochodu powyżej wartości 85.528,- zł ).
 3. Jeżeli darczyńca = Spółka prawa handlowego (Sp. z o.o., SA lub inne) – osiągnęła dochód roczny w wysokości 100 tys. zł i zdecydowała się wpłacić 10 tys. zł jako darowiznę na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGO, to Spółka ta będzie mogła odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta nie jest większa od 10% dochodu. W takim przypadku Spółka zapłaci podatek dochodowy niższy o 1.900,- zł, ponieważ podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%.
 4. Jeżeli darczyńca = Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o.– chciałby wpłacić na rzecz AEROKLUBU POLSKIEGOkwotę 13 tys. zł, to (w sytuacji, że jego Spółka odnotowała dochód roczny w wysokości 100 tys. zł) z puli środków Spółki przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 10.000,- zł (10% dochodu) oraz środków własnych (z dywidendy uzyskanej w kwocie 72.900,-zł – kwota wynikła po pomniejszeniu dochodu o darowiznę Spółki i zapłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%) wpłaca przelewem kwotę 3.000,-zł. W takim przypadku darczyńca zapłaci podatek dochodowy niższy o 2.440,-zł, ponieważ odliczy od swojego osobistego dochodu pełne 3.000,- zł (mniej niż 6% dochodu). W sumie więc przekazując darowiznę 13 tys. zł – darczyńca zaoszczędzi na podatku: 2.440,-zł (1.900,-zł + 540,-zł).
 5. Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max 6% dochodu osoby fizycznej lub max 10% dochodu osoby prawnej, a w przypadku niższych darowizn całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.

Darowizny wg tej formuły można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć łącznie od dochodu (sumarycznie do kwoty limitu).

Wobec powyższego proszę wszystkich sympatyków lotnictwa do uiszczania darowizn na nasz Ośrodek. Ja ze swojej strony, jako Dyrektor zobowiązuję się, że te pieniądze nie pójdą na marne. Cały czas czynię starania, żeby Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego we Wrocławiu był przyjazny dla członków personelu lotniczego i pozostałych Klientów.

Podstawa prawna:

 • – art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),
 • – art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm),
 • – art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).