CENNIK- ważny od 03.07.2023

 

 

 

L.P.

PILOT

ZAKRES BADAŃ

CENA

1     KLASA I
WSTĘPNEZAWIESZONE   CZASOWO DO ODWOŁANIA Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, neurologiczne,psychologiczne,internistyczne,badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika, opis  RTG klatki piersiowej(we własnym zakresie), panel narkotykowy.
/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne/

 

3500 zł

wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu

OKRESOWE Badanie: okulistyczne,laryngologiczne,neurologiczne,internistyczne badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe/co 5 lat do 40 r.ż/audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/

 

1200 zł

wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, badania laboratoryjne, badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie neurologiczne, badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne, audiogram, inne badania laboratoryjne /

 

1200 zł

wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu

2 KLASA II, Raport Medyczny, Licencja Krajowa
WSTĘPNE Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/

 

800 zł

wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu

OKRESOWE Badanie:
okulistyczne, neurologiczne, 
laryngologiczne, internistyczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe /ważne do 40 r.ż/Audiogram/ co 5 lat do 40 r.ż/badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/

 

600 zł

wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu

OKOLICZNOŚCIOWE Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, internistyczne,badania laboratoryjne, badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie neurologiczne, badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne, spirometria, audiogram, inne badania laboratoryjne /

 

600 zł

wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu

3 KLASA III- kontrolerzy ruchu / praktykanci wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
WSTĘPNE

 ZAWIESZONE   CZASOWO DO ODWOŁANIA

Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne,neurologiczne ,internistyczne,psychologiczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr,spirometria badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :  badanie chirurgiczne,  badanie ortopedyczne/

   

  800zł                                

OKRESOWE Badanie:
okulistyczne, 
laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe/audiogram /badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/
                                                          600 złwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
OKOLICZNOŚCIOWE Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, badania laboratoryjne, badanie psychologiczne, EKG spoczynkowe, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić :badanie neurologiczne, badanie chirurgiczne, badanie ortopedyczne, spirometria, audiogram, inne badania laboratoryjne /
                                                          600 złwg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
4 ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI, LAPL
WSTĘPNE
Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/
                                                      800  zł
wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI, LAPLOKRESOWE/OKOLICZNOŚCIOWE Badanie:
okulistyczne,
laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, badania laboratoryjne, EKG spoczynkowe, audiogram, tympanometr, spirometria, badanie przez lekarza orzecznika/Dodatkowo ze wskazań lekarz może zlecić : badanie chirurgiczne, badanie psychologiczne, badanie ortopedyczne/
                               600 zł
wg umowy z GOBLL wraz ze skierowaniem aeroklubu
Zaświadczenie z medycyny pracy na podstawie badań lotniczych (jeżeli jest podpisana umowa z GOBLL i skierowanie do GOBLL)                     100 zł

Badania psychologiczne odwoławcze                                               600 zł


Ocena osobowości i charakteru kandydata na
EGZAMINATORA PRAKTYCZNEGO                                              250 zł 

Badania okulistyczne odwoławcze                                                  500 zł

Przygotowanie dokumentacji w języku angielskim                            250 zł

Licencje obce //  transfery                                                            300 zł

Badanie na anomaloskopie                                                            250 zł

Badanie wrażliwości na kontrast i olśnienie,

Ocena widzenia zmierzchowego                                                     250 zł